Tag Archives: Zurich

เทดดี้ ซัมเมอร์ 2005

Teddy-Summer Zurich 2005 เทดดี้ ซัมเมอร์ 2005 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่เมือง ซูริก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ แต่ยังเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และประทับใจสำหรับผู้ที่รักตุ๊กตาหมี จนอยากจะนำมาบันทึกไว้ในเวบของ FourBears แห่งนี้ เพราะเป็นเหตุการณ์พิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย...